onama

  • Prijevoz kamenog materijala
  • Izrada objekata niskogradnje (iskop, zatrpavanje, dobava i ugradnja kamenog materijala)
  • Ugradnja asfalta
  • Vađenje šljunka i pijeska
  • Cestovni prijevoz robe
  • Iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje s rukovateljem
  • Trgovina na veliko građevinskim materijalom
  • Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi
  • Usluge preseljenja

Novosti

Lipanj, 2017.

U kamenolomu Barilović provedene su kontrole kvalitete ispuštenih otpadnih voda, kao i uzorkovanje podzemnih voda.

Rezultati mjerenja su u skladu sa zahtjevima Vodopravne dozvole KLASA:UP/I°-325-04/08-04/0458, Ur. Br.:374-21-4-08-2, Zagreb 15.12.2008.

Analitičko izvješće i uzorkovanje