onama

Obrt GMTT Lešćanec osnovan je 1982. godine. Posjedujemo koncesiju za eksploataciju kamenog materijala te eksploatiramo kameni materijal u kamenolomu Barilović. Imamo vlastito postrojenje za eksploataciju odnosno preradu kamenog materijala.

Obrt trenutno zapošljava 35 radnika te su svi radnici osposobljeni za rad na siguran način.

Od mehanizacije posjedujemo 10 kamiona za prijevoz kamena ili drugog rasutog materijala, 5 prikolica za navedene kamione, 7 bagera, 2 gredera, 2 kombinirke, 4 utovarivača te ostala osnovna sredstva (postrojenje za preradu kamena, pikameri, itd.)

bageri

Imamo dugogodišnje kupce za koje dobavljamo kameni materijal te vršimo usluge izrade objekata niskogradnje. Najveći promet ostvarujemo sa sljedećim kupcima: AB Gradnja d.o.o., Izgradnja Zaprešić, Centrogradnja d.o.o., PPK d.d., Ivan Commerc d.o.o. Gospić, Aquaterm d.o.o., Vodoprivreda Karlovac, Vodovod i kanalizacija Karlovac, Alpine Bau, Zagreb, HS Produkt, Reta d.o.o., Smit Commerce, S.A. Bišćan, GM Ruša.