Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Broj ugovora: N/P

Naziv projekta: „Unapređenje produktivnosti i povećanje proizvodnih kapaciteta kamenoloma „Barilović“ – šifra projekta: KK.03.2.1.05.0141)“

OIB korisnika: 74412563118

Naziv korisnika: GMTT Lešćanec, vlasnik Marijan Lešćanec

Sjedište naručitelja: Vrškovac 1/d, 47280 Ozalj, Republika Hrvatska

Broj telefona: +385 98 9211-676

Adresa elektroničke pošte: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Vrsta nabave: Roba

Datum objave: 24.10.2017.

Rok za dostavu ponuda: 15.11.2017.  u 10:00 sati prema srednjeeuropskom vremenu.

Kratki opis: Predmet nabave je kupnja pet novih radnih strojeva sukladno tehničkim značajkama i ostalim traženim uvjetima naznačenim u Dokumentaciji za nadmetanje i to: bager gusjeničar I – radne mase cca 22t, bager gusjeničar II – radne mase cca 36t, utovarivač, pokretno postrojenje za sitnjenje i klasiranje i pokretna sijačica.

 

Obavijest o nabavi – GMTT – EV02
Dokumentacija za nadmetanje – GMTT – EV02
Prilog II – TROŠKOVNIK DOKUMENTACIJE